(38) Jiří Olšovský: SLOVNÍK FILOZOFICKÝCH POJMŮ

Vyšehrad, Praha 2018. 4. rozšířené a přepracované vydání. 552 s. Slovník filosofických pojmů přístupnou formou přibližuje tu oblast vědění, která je dnes nejdůležitější – sahá k pramenům lidského života a veškeré existence. Může dobře posloužit studentům filosofie, učitelům, novinářům, sociologům, politologům, ekonomům, právníkům, politikům…

(37) Jana Stejskalová, Ivana Síbrtová, Martin Vlasák: PRAŽSKÉ HISTORICKÉ ZAHRADY A PARKY

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 456 s. Další svazek edice PRŮVODCE umožní nahlédnout do nejznámějších pražských zahrad a parků, ale kromě turisticky atraktivních lokalit upozorní i na méně známá zahradní díla, která jsou pro historii zahradní tvorby typická. Zahrady a parky jsou sestaveny podle vývoje…

(36) Jiří Padevět: PRŮVODCE STALINISTICKOU PRAHOU 1948–1956

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 968 s. Kniha koncipovaná jako historický průvodce zavede čtenáře na místa spojená s komunistickou represí proti občanům Československa, na místa, kde byli vězněni a mučeni lidé, kteří nesouhlasili s komunistickým režimem, do bytů, kde se scházeli protikomunističtí odbojáři s kurýry…

(34) Petr Blažek, Radek Schovánek: PRVNÍCH 100 DNŮ CHARTY 77

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 252 s. Průvodce představuje historické události, které bezprostředně vedly ke vzniku Charty 77 a zásadním způsobem ovlivnily její podobu, strukturu signatářů a strategii jejich činnosti. Ustavení Charty 77 vzbudilo mimořádný ohlas a bylo jedním z důvodů masivní propagandistické a represivní kampaně,…

(33) Anna Skoumalová, Lubomír Hrouda: ROSTLINY NAŠÍ PŘÍRODY

Academia, Praha 2018. 1. vyd.  Akvarelový atlas zahrnuje cca 780 dominantních bylin přírody České republiky. Originální obrázky, malované výhradně podle živého materiálu, jsou doprovázeny krátkými texty o ekologii druhu, rozlišovacích znacích, které nejsou patrné z obrázku, popřípadě o příbuzných druzích a jejich určení. Výběr…

(28) Václav Bažant, Luboš Úradníček: KEŘE

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 476 s. Atlas keřů pojednává především o základních domácích (autochtonních) a běžně pěstovaných cizokrajných (introdukovaných) taxonech, zahrnuty jsou však i méně časté, a proto v literatuře zřídka publikované taxony. Publikace v hlavní části obsahuje cca 250 druhů keřovitě rostoucích dřevin, odolných klimatickým…

(27) Miloš Anděra, Jan Sovák: ATLAS FAUNY ČESKÉ REPUBLIKY

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 668 s. V tomto atlasu autoři představují živočichy podle prostředí, ve kterých žijí. Na 263 barevných tabulích je zachyceno téměř 2100 druhů, rozdělených do kapitol o lesích, horách, stepích, otevřené kulturní krajině, mokřadech, stojatých i tekoucích vodách, skalách a sutích,…

(26) TECHNIKY KRESBY

Universum, Praha 2018. 1. vyd. 304 s. Tato kniha umožní čtenáři objevit svého vnitřního umělce a jedinečný styl, a začít tvořit vlastní umělecká díla. Praktický průvodce ho naučí, jak kreslit tužkou, uhlem, perem a tuší, pastelkami i pastelem, a jak dále rozvíjet dovednosti s každým nástrojem. Nejprve…