507D6D70-3046-46E2-B0F5-A4A5D3C8087F.jpeg

Kateřina Krýslová Minden

Certified required | Translator

Location: Ústí nad Labem Region

Source language(s)

 • Czech
 • German

Target language(s)

 • Czech
 • German

Specialization

 • No specialisation
 • Communication
 • Literature
 • Law

Software and hardware

About me

 • Soudní překladatelka jazyka německého

Vystudovala jsem obor Německý jazyk a literatura na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem a doplňkové studium pro překladatele právních textů na Universitě Karlově.

Překlady a tlumočením se zabývám přes 10 let. K mojí specializaci patří právo, např. pracovně-právní vztahy, občanské právo, rodinné právo, závazkové právo, věcná práva, dědické právo, odpovědnost za škodu, civilní soudnictví,  právo sociálního zabezpečení, trestní právo nebo správní právo. K překládaným dokumentům patří často smlouvy, usnesení nebo rozsudky.

Ráda též překládám komerční texty, jako jsou webové stránky, prezentace firem  nebo literární texty.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci mě neváhejte kontaktovat.


Contact me

To learn more about how we process your data, visit our Privacy Policy. Please note that if you contact one of our members, their own privacy policy will apply. Also, the information on this profile is provided and maintained by that member. We accept no responsibility for the accuracy or timeliness of the information provided.

Contact details

 • katerinaminden@gmail.com
 • +420 606 312 196
 • Děčín
 • https://nemcina-minden.webnode.cz/