Edita Jiráková

Soudní | Překladatel | Tlumočník | Audiovizuální překladatel


Výchozí jazyk

 • Angličtina
 • Čeština
 • Mongolština
 • Ruština

Cílový jazyk

 • Čeština
 • Ruština

Specializace

 • Audiovizuální překlad
 • Historie
 • Komunikace
 • Literatura
 • Marketing
 • Podnikání a finance
 • Právo
 • Společenské vědy
 • Technika

Software a hardware

 • SubtitleEdit
 • Trados
 • PoEdit

O mně

Jazyk ovlivňuje to, jak myslíme, a významně ovlivňuje i náš pohled na svět, uvažování, posuzování i způsob řešení problémů.

 • Vážím si možnosti simultánně tlumočit aktuální témata například pro televizi nebo rozhlas, ale i kulturní události například pro Knihovnu Václava Havla.
 • Baví mě titulkování filmů a tlumočení divadelních představení, stejně jako tlumočení na filmových festivalech jako například Jeden svět
 • Spolu s kolegy jsem přeložila Dějiny Ruska 20. století (A. Zubov, Argo).
 • Důvěrnost informací sdělovaných během tlumočení či překladu je pro mě normou, stejně jako empatie v případě emočně náročných situací během komunikace.
 • Dlouhodobě usiluji o kultivaci výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti, férové a důstojné podmínky pro ty, kteří pracují na volné noze v kreativních profesích. A když mi to čas dovolí, tak k tomuto tématu publikuji popularizační články nebo odpovídám na otázky redaktorům.
 • Od února 2021 členka pracovní skupiny pro soudní překlad a tlumočení na Ministerstvu spravedlnosti ČR.
 • Členka ASKOT, asociace konferenčních tlumočníků.
 • Lektorka češtiny pro cizince na Ústavu jazykové a odborné přípravy Karlovy Univerzity. Jsem examinátorka a hodnotitelka zkoušek z češtiny pro účely udělování občanství ČR a garantka zkoušek z češtiny pro trvalý pobyt.
 • Metodička vzdělávacího projektu MPSV – Sociální tlumočení ve styku s cizinci (2011 – 2012) a spoluřešitelka projektu Resareas – zodpovědná za oblast asijského Ruska a Mongolska (2011 – 2012). V letech 2009 -13 lektor kurzu Mongolská kultura a společnost na Metropolitní univerzitě Praha.

Typ tlumočení

 • Konsekutivní tlumočení
 • Simultánní tlumočení

Kontaktujte mě

Here goes the contact form that sends to the member.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak zpracováváme vaše údaje, navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že pokud kontaktujete některého z našich členů, začnou platit jeho vlastní zásady ochrany osobních údajů. Také informace na tomto profilu poskytuje a spravuje daný člen. Nepřebíráme odpovědnost za správnost nebo aktuálnost poskytnutých údajů.

Kontaktní údaje

 • edita.jirakova@gmail.com
 • +420 604 123 798
 • hl. m. Praha
  Středočeský kraj

© 2024 JTP
Stránky vytvořila a hosting na ekologických serverech zajišťuje WP Associations.