Klara_Kasova
Klára Kašová

Soudní | Překladatel | Tlumočník


Výchozí jazyk

 • Angličtina
 • Čeština

Cílový jazyk

 • Angličtina
 • Čeština

Specializace

 • Chemie
 • Medicína
 • Podnikání a finance
 • Právo

Software a hardware

 • SDL Trados Studio 2019

O mně

Pracuji od roku 1994 jako překladatelka a tlumočnice a od roku 1997 jako soudní překladatelka a tlumočnice. Překladatelství a tlumočnictví – angličtina jsem studovala na dnešní katedře translatologie FF UK před zahájením výkonu práce po dobu 5 let. Celkem tak mám odbornou praxi v rozsahu úctyhodných a velmi intenzivních více než tří desítek let.

Nabízím mimo jiné překladatelské služby s dvacetiletou specializací v oboru farmacie a medicíny, který zároveň patří k mým životním koníčkům.

S obzvláštní láskou se soustředím zejména na klinický výzkum včetně registrace humánních i veterinárních léčiv (Regulatory Affairs), poregistrační farmakovigilance (PhV), hlášení nežádoucích příhod, hlášení závažných nežádoucích příhod, PSUR, DSUR, ASR, ICH GCP, GMP, GPV, SOP, příbalové letáky, souhrny informací o přípravku, protokoly a souhrny protokolů klinických hodnocení, informace pro pacienta, informované souhlasy, veškerou korespondenci zadavatelů KH s orgány státní správy (SÚKL v ČR, Evropská léková agentura v EU, FDA a DHHS v USA) a s etickými komisemi, výrobní postupy, protokoly o zkouškách, laboratorní příručky, laboratorní referenční hodnoty, odborné články, kazuistiky aj.

Další celoživotní láskou je poštovnictví. Nejen logistika, ale celý poštovní průmysl. Jsem autorkou anglické terminologie českých poštovních reálií a za Českou (tehdy ještě Československou) poštu jsem poprvé kopala v deseti letech. Od té doby jsem jí prošla křížem krážem jako tlumočnice a zejména jako překladatelka. O Světové poštovní unii a PostEurop i Apostu toho vím více než většina pošťáků 🙂

Živobytí si obstarávám také soudním tlumočením a soudními překlady textů v drtivé většině právnických od smluv až po trestní právo.

Důraz kladu na:

 • terminologickou přesnost
 • rychlost
 • pečlivost včetně grafické úpravy
 • historickou jednotnost (překlady nedělím mezi subdodavatele, dlouhodobě používám CAT nástroje)
 • KOMUNIKACI! (kvalitní překlad je plod spolupráce specializovaného lingvisty s odborníkem – zadavatelem překladu).

A výsledek?

Moji klienti mne mají rádi – a já mám ráda je 🙂

Typ tlumočení

 • ostatní (viz O mně)

Kontaktujte mě

Here goes the contact form that sends to the member.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak zpracováváme vaše údaje, navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že pokud kontaktujete některého z našich členů, začnou platit jeho vlastní zásady ochrany osobních údajů. Také informace na tomto profilu poskytuje a spravuje daný člen. Nepřebíráme odpovědnost za správnost nebo aktuálnost poskytnutých údajů.

Kontaktní údaje

 • klara.kasova@centrum.cz
 • 728 461 533
 • Nad Zlíchovem 465/28, 152 00 Praha 5

© 2024 JTP
Stránky vytvořila a hosting na ekologických serverech zajišťuje WP Associations.