VEDA, Bratislava 2017. 1. vyd. 512 s. Slovník navazuje na první část A‑K z r. 2015. Přináší prostřednictvím téměř 400 překladatelů a jejich bibliografií souhrnný obraz podstatné části knižní produkce děl světové literatury, která byla přeložena a vydána na Slovensku ve 20. st. Poskytuje nejen profily osobností slovenského uměleckého překladu a charakteristiku jejich dominantního překladatelského zaměření, ale současně představuje i dějiny vnímání světové literatury na Slovensku ve 20. st. Slovník představuje cenný materiál pro každého, kdo se zabývá dějinami slovenské kultury 20. st. ISBN: 978–80-224‑1617‑7. € 15,00, Kč 315,00.