| | |

SLOVNÍK ROKU 2022-2023

Do 29. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo přihlášeno 55 titulů. Odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z ČR a SR a dalších odborníků, zasedala 2. 2. 2024.

Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2022-2023 získaly:

Dana Hašková a kol.: OSOBNOSTI EMIGRACE Z ÚZEMÍ RUSKÉ ŘÍŠE V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU. BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK. Academia, Praha 2023.

a

Jan Šumpich, Jan Liška, Zdeněk Laštůvka, Aleš Laštůvka: MOTÝLI A HOUSENKY STŘEDNÍ EVROPY VI. Drobní motýli II. Academia, Praha 2022.

S přihlédnutím k řadě Drobní motýli I, Noční motýli I.-III. a Denní motýli, vydané nakl. Academia v letech 2007-2022

Na druhém místě byl hodnocen titul:

M. Ireinová, V. Voženílek, J. Koníček, F Kubeček, Š. Tesař, P. Přadková, A. Vondráková, M. Šipková, Z. Komárková: Atlas nářečí českého jazyka – instrumentál plurálu.

M. Ireinová, V. Voženílek, J. Koníček, P. Přadková, M. Šimečková, M. Šipková, A. Vondráková, T. Kopecká, F. Kubeček, T. Krch: Atlas nářečí českého jazyka – DEKLINACE SUBSTANTIV. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022.

Na třetím místě se umístil soubor publikací:

Pavel Janoušek a kol: DĚJINY ČESKÉ LITERATURY V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA. 1. vyd. Praha, Academia, 2022.

Ceny poroty za slovník:

Jana Dolanská Hrachová: ČESKO-UKRAJINSKÝ ILUSTROVANÝ SLOVNÍK 1.

Jana Dolanská Hrachová: ČESKO-UKRAJINSKÝ ILUSTROVANÝ SLOVNÍK 2. 1. vyd. Praha: nakladatelství Dolanský, 2019

Na druhém místě se umístily:

Miroslav Malovec – VELKÝ ČESKO-ESPERANTSKÝ SLOVNÍK. 1. vyd. Praha, Kava-Pech, 2022.

a

Markéta Blažejová, Helena Gogelová: ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK FYZIOTERAPIE. 1.vyd. Praha: Galén, 2023.

3. místo:

Miroslav Valeš: Diccionariu de A Fala: lagarteiru, mañegu, valverdeñu. Centro Interdisciplinar de Documentação Linguística e Social, Minde 2021.

a

Marta Vaculínová, Martina Šárovcová, Alena Nachtmannová: PORTRÉTY PŘEDBĚLOHORSKÝCH INTELEKTUÁLŮ. 1. vyd. Praha, Academia, 2022

Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou:

Leo Bureš: FENOMÉN VELKÁ KOTLINA 1. FLÓRA – VEGETACE – FAUNA. 1. vyd. Praha, Academia, 2022.

Leo Bureš: FENOMÉN VELKÁ KOTLINA 2 / GEODIVERZITA, BIODIVERZITA, OCHRANA PŘÍRODY. 1. vyd. Praha: Academia, 2023.

2. místo:

Jiří Moravec: ZA NEZNÁMÝMI TVORY AMAZONSKÝCH LESŮ. 1. vyd. Praha: Academia, 2023.

a

David Průša, Václav Šedivý: ORCHIDEJE JIŽNÍCH ČECH. Jihočeský kraj, České Budějovice 2022.

3. místo:

Stanislav Opluštil, Jaroslav Zajíc, Jiří Svoboda: PRALESY A JEZERA MLADŠÍCH PRVOHOR. KDYŽ UHLÍ BYLO JEŠTĚ ZELENÉ. 1. vyd. Praha, Academia, 2022.

a

S. Březina, S. Pecháčková, H. Skálová, F. Krahulec: LOUKY. DOBRODRUŽSTVÍ POZNÁVÁNÍ. 1. vyd. Praha: Academia, 2023.

Cena poroty za encyklopedii historickou a společenskou:

Miroslav Verner, Ivana Faryová: 200 let EGYPTOLOGIE – ARCHEOLOGICKÉ vykopávky, slavné objevy a egyptologové. 1. vyd. Praha, Universum, 2022.

2.

Jiří Padevět: KRONIKA DRUHÉ REPUBLIKY. 1. vyd. Praha, Academia, 2022

Jiří Padevět: KRONIKA TŘETÍ REPUBLIKY. 1. vyd. Praha: Academia, 2023

3.

František Štícha a kol.: VELKÁ AKADEMICKÁ GRAMATIKA SPISOVNÉ ČEŠTINY. II. MORFOLOGIE. MORFOLOGICKÉ KATEGORIE/FLEXE. Část 1. a 2. 1. vyd. Praha, Academia, 2022.

Čestná uznání:

M. Ireinová, V. Voženílek, J. Koníček, F Kubeček, Š. Tesař, P. Přadková, A. Vondráková, M. Šipková, Z. Komárková: Atlas nářečí českého jazyka – instrumentál plurálu.

M. Ireinová, V. Voženílek, J. Koníček, P. Přadková, M. Šimečková, M. Šipková, A. Vondráková, T. Kopecká, F. Kubeček, T. Krch: Atlas nářečí českého jazyka – DEKLINACE SUBSTANTIV. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022.

Aneta Košíková: Slovník generace Z pro rodiče a učitele. Brno, Než zazvoní, s.r.o., 1. vyd. 2023

Porota zasedala ve složení: Amalaine Diabová (Jednota tlumočníků a překladatelů), předsedkyně poroty, Eva Kalivodová (Ústav translatologie Filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze), Petra Kameníková (Komora soudních tlumočníků ČR), Petr Kautský (časopis ToP/tlumočení-překlad/), Lukáš Novák (Obec překladatelů), Lenka Okrouhlíková, (Česká komora tlumočníků znakového jazyka), Ivana Pecháčková (Svaz českých knihkupců a nakladatelů), Šárka Valverde (Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT), Olga Vašková (měsíčník Čtenář), Petra Zrníková (Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry),

Výše uvedené ceny budou slavnostně vyhlášeny a předány autorům a nakladatelům během programu JTP na mezinárodním knižním veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2024 v sále Bohumila Hrabala, v pátek 24. května 2024 na Výstavišti Holešovice.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *