(02) Petr Karlík – Marek Nekula – Jana Pleskalová: NOVÝ ENCYKLOPEDICKÝ SLOVNÍK ČEŠTINY

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016. 2150 s. Publikace navazuje na Encyklopedický slovník češtiny (NLN, 2002) a cíle, které si kladl. Rozsahem, obsahem a formou jednotlivých hesel i slovníku jako celku jej však výrazně přesahuje. Slovník se pokouší shrnout a vyložit nejdůležitější otázky struktury, fungování a vývoje…

(31) Michal Pribáň a kol.: ČESKÝ LITERÁRNÍ SAMIZDAT

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 616 s. Publikace zahrnuje více než 300 podrobných hesel samizdatových edic, časopisů a výběrově i neperiodických sborníků, jejichž vydávání bylo spontánní reakcí etablovaných i začínajících tvůrců na zákonná i nezákonná omezování svobody uměleckého projevu v období komunistického režimu. Autoři se nezabývali…

(30) Petr Šámal, Tomáš Pavlíček, Vladimír Barborík, Pavel Janáček a kol.: LITERÁRNÍ KRONIKA PRVNÍ REPUBLIKY

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 520 s. Publikace představuje v 21 oddílech soustředěných vždy k jednomu roku z období 1918–1938 Československou republiku jako mnohonárodnostní stát, v němž literatura vznikala a byla čtena nejen v češtině, ale také ve slovenštině, němčině, ruštině, ukrajinštině, maďarštině či polštině, kde se…

(29) Aleš Laštůvka, Zdeněk Laštůvka, Jan Liška, Jan Šumpich: MOTÝLI A HOUSENKY STŘEDNÍ EVROPY V. DROBNÍ MOTÝLI I.

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 536 s. Tento navazuje na čtyři díly série „Motýli a housenky střední Evropy“, vydané nakladatelstvím Academia v uplynulých letech. Do tohoto prvního dílu je zařazeno 39 čeledí s celkem 1166 druhy. Druhy nalezené u nás a na Slovensku jsou stručně charakterizovány…