(58) Kol. autorů: ČÍNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

Lingea, Brno 2021. 1. vyd. 880 s. Tento velký slovník je výsledkem práce lexikografického kolektivu Katedry asijských studií FF UP Olomouc, který pracoval za podpory posloupných vedoucích katedry Davida Uhra, Ivony Barešové, Jiřího Lacha a Františka Kratochvíla. Slovník vychází z teoretických a praktických východisek formulovaných lexikografem a orientalistou Ladislavem Zgustou a při jeho tvorbě byl inspirován podnětnými diskusemi se sinoložkou a lexikoložkou Zdenkou Heřmanovou, která patřila k významným představitelkám autorského kolektivu Velkého česko-čínského slovníku vydaného v letech 1974 – 1984. Podněty jsme čerpali i v praktických oboustranných slovnících Jaromíra Vochaly. V neposlední řadě jsme se nechali inspirovat osobním i odborným přínosem našeho učitele a též lexikografa Oldřicha Švarného, který nás naučil, že čínština je láska na celý život. Slovník je zpracován jako dekódovací, tj. překladový pro českého mírně pokročilého uživatele, ale vzhledem k prioritě výslovnosti v řazení i vyhledávání, je použitelný i pro začátečníka. Čínský výraz je opatřen českými ekvivalenty případně glosou. Ekvivalenty samy o sobě poukazují na slovnědruhové zařazení výrazu. Slovník sestává z 65 000 databázových heslových vstupů, 200 000 ekvivalentů a řady užitečných příloh. Slovník obsahuje 16 příloh: písmenná slova, nejčastěji používaná měrová slova, slovesné numerativy, interpunkce, periodická soustava prvků, příbuzenské vztahy, oslovení, mapa Číny, čínské provincie a autonomní oblasti, státy, státní oblasti a jejich hlavní města a správní centra cyklické znaky – nebeské kmeny a pozemské větve, kombinace cyklických znaků pro označení roku, solární období, dynastie Číny, použitá literatura a slovníky a seznam radikálů a znaků. ISBN 978–80-7508–462‑0. Kč 1.290,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *