Barbora Lašťovková, Marek Lašťovka, Kateřina Jíšová, Josef Třikač, Václav Ledvinka: PRAŽSKÝ ULIČNÍK. Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství

2. upravené a rozšířené vyd. Praha, Academia, 2022. 888 s. Pražský uličník je publikace určená široké čtenářské veřejnosti. Svým tématem a zpracováním totiž poslouží nejen jako užitečná pomůcka pro profesionální historiky či úřady a instituce, ale najde si své příznivce i v řadách amatérských zájemců o pražské dějiny. Podává přehled existujících i zaniklých názvů pražských veřejných prostranství včetně starších pojmenování, vysvětlení jejich původu a časového zařazení. Encyklopedie je vybavena rejstříkem starých pojmenování a rejstříkem německých názvů, které byly v různých dobách užívány. Knihu provází bohatý obrazový materiál – téměř 500 historických a současných fotografií, vedut, plánů a portrétů. Pražský uličník vychází v roce stého výročí vzniku Velké Prahy. Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy. ISBN 978–80-200‑3267‑6. Kč 1295,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *