VELKÝ ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK (elektronický)

Slovanský ústav AV ČR, 2023. Svými bezmála 129 000 hesel je jedním z největších překladových slovníků české lexikografie. Heslář slovníku vycházel z čtyřsvazkového Slovníku spisovného jazyka českého, kromě toho do něho byl zahrnut lexikální materiál z mnoha překladových i výkladových odborných slovníků a encyklopedií (obsahuje i hesla encyklopedického charakteru, jako jsou zeměpisné názvy, jména významných osobností apod.), ale také z vlastní excerpce lexika z tisku i beletrie. Slovník zahrnuje obrovské množství unikátního a podrobně zpracovaného lexikografického materiálu mimo jiné reflektujícího politickou a společenskou situaci doby svého vzniku. Je volně dostupný online na webu Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., nebo na adrese https://slovnik.slu.cas.cz/slovnik/main/Main_crs.html?dict=crs.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *