RUSKO-ČESKÁ ELEKTRONICKÁ SLOVNÍKOVÁ DATABÁZE

Slovanský ústav AV ČR, 2023. Obsahuje přibližně 74 600 klíčových slov ve více než 74 000 heslových statích. Kromě základní slovní zásoby jsou v databázi uváděna četná nová slova a slovní spojení, převážně z oblasti ekonomiky, výpočetní techniky, politických a společenských reálií, ale také z oblasti hudby, sportu, filmu i každodenního života, vedle spisovné slovní zásoby jsou zařazeny i hovorové a nespisovné výrazy. Zároveň jsou samostatně zpracovávány takové kategorie slov, jako jsou zdrobněliny, přechýlená podstatná jména, podstatná jména slovesná, vidové dvojice apod. Elektronická podoba nabízí nové možnosti vyhledávání slov, ucelenější gramatickou informaci podávají gramatické tabulky. Při práci byly využívány četné tištěné a elektronické zdroje i vlastní excerpce. Dostupná na adrese: https://slovnik.slu.cas.cz/slovnik/main/Main.html?dict=rcs.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *