M. Bravermanová, H. Březinová, J. Bureš Víchová: TEXTILIE Z ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ NA PRAŽSKÉM HRADĚ / TEXTILES FROM ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT PRAGUE CASTLE

1. vyd. Praha: Academia, 2023. 976 s. Publikace představuje středověké a raně novověké textilie, které se zachovaly v různých archeologických nálezových situacích na Pražském hradě a jsou jedinečným souborem luxusních předmětů dokládajících vysokou úroveň dobové textilní produkce. Textilie byly vyzvednuty většinou v průběhu 20. století a pocházejí z několika objektů – kostela Panny Marie, baziliky sv. Jiří, katedrály sv. Víta, kostela Všech svatých a studny v jeho blízkosti. Jsou datovány do širokého časového období od 10. do 18. století. Česko-anglická kniha je určena jak odborníkům a institucím zabývajícím se historickým textilem, tak širší veřejnosti. Jejím prostřednictvím se mohou seznámit s nejvýznamnější sbírkou archeologických textilií v České republice, která je spojena se skutečnými historickými osobnostmi – panovníky, jejich rodinnými příslušníky a církevními hodnostáři. ISBN 978–80-200‑3404‑5. Kč 2500,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *