Markéta Blažejová, Helena Gogelová: ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK FYZIOTERAPIE

1.vyd. Praha: Galén, 2023. 319 s. Slovník obsahuje přes 16 000 hesel a zachycuje běžně užívanou současnou moderní odbornou slovní zásobu v oboru fyzioterapie, a to v pohledu anglicko-českém. Jsou do něho zařazeny výlučně výrazy, které byly nalezeny v originálních britských či amerických pramenech či identifikovány v praxi během zahraniční stáže. Slovník obsahuje anatomické pojmy relevantní pro fyzioterapeuty, odbornou terminologii z oblasti diagnostiky a vyšetřovacích postupů, pojmy z jednotlivých klinických oborů a rovněž terminologii fyzioterapeutických postupů a metodik rozšířených v anglosaských zemích. Zahrnuje řadu zkratek a akronymů, které jsou v angličtině hojně používány. Použití některých pojmů je upřesněno v příkladových větách.
Slovník je určen specialistům pracujícím v oblasti fyzioterapie: fyzioterapeutům, rehabilitačním lékařům a sestrám, studentům a učitelům fyzioterapie či pracovníkům v lázeňství. ISBN 978–80-7492–659‑4. Kč 690,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *