Kolektív autorov: ENCYCLOPAEDIA BELIANA 9. ZVÄZOK. Koks-Kraj


Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Centrum spoločných činností SAV, Bratislava 2021. 1. vyd. 686 s. Ďalší zväzok prvej modernej všeobecnej slovenskej encyklopédie, ktorá zhrnuje poznatky zo všetkých odborov ľudskej činnosti. V deviatom zväzku sa nachádza približne 3 000 hesiel z rôznych oblastí v abecednom poradí od hesla koks po heslo krajské zriadenie. ISBN 987–80-970350–3‑7. € 67,21, Kč 2017,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *