Leo Bureš: FENOMÉN VELKÁ KOTLINA 2 / GEODIVERZITA, BIODIVERZITA, OCHRANA PŘÍRODY

1.vyd. Praha: Academia, 2023. 708. Kniha navazuje na první díl, který podává přehled o druhové diverzitě. V tomto dílu autor vysvětluje příčiny druhového bohatství rostlin a živočichů, které je dáno vysokou různorodostí stanovištních poměrů, změnami během postglaciálního vývoje i opakovanými antropickými vlivy. Na základě vlastních terénních výzkumů je zpracován geologický a pedologický přehled, hydrologické poměry a podrobně právě i antropické vlivy. V historii je popisována pastva ovcí a skotu, travaření, lesní hospodaření i hornická činnost, včetně teprve nedávno objevených středověkých dolů. Poprvé je zde zpracován přehled všech sněhových lavin od konce 19. století po současnost. Kniha obsahuje několik různě starých map a velké množství fotografií, včetně snímků lavin, půdních profilů, potoků a vodopádů. Závěrečná část se zabývá problematikou ochrany přírody této unikátní lokality. ISBN 978–80-200‑3399‑4. Kč 1300,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *