M. Ireinová, V. Voženílek, J. Koníček, F Kubeček, Š. Tesař, P. Přadková, A. Vondráková, M. Šipková, Z. Komárková: ATLAS NÁŘEČÍ ČESKÉHO JAZYKA – INSTRUMENTÁL PLURÁLU

1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 104 s. Atlas prezentuje nejen nářeční jevy ustupující a zanikající, ale i jevy stále živé. Na 39 hlavních analytických nářečních mapách jsou na území českého národního jazyka znázorněny nářeční diference morfologické – územní rozšíření nářečních tvarů instrumentálu plurálu substantiv (31), adjektiv (1), zájmen (3) a číslovek (4). Pro zvýraznění podstaty mapovaných morfologických rozdílů a zpřehlednění map bylo vesměs odhlédnuto od hláskových obměn, jež nebyly provázány s instrumentálovými zakončeními. Informace o hláskových obměnách jednotlivých forem jsou obsaženy v doprovodných mapách hláskových obměn, díky nimž získá čtenář celkový územní obraz nářečních realizací instrumentálu plurálu sledovaného slova. Kromě nářečních map Atlas obsahuje odborné dialektologické komentáře, jež popisují územní rozšíření zachycených nářečních forem instrumentálu plurálu a vybraných hláskových obměn, jejich původ, vývoj, vztah ke spisovnému jazyku. Odborné výklady jsou doplněny nářečními ukázkami z Archivu lidového jazyka. Ukázky dokumentují užívání nářečních variant v konkrétních lokalitách či regionech.  ISBN 978‑80‑244‑6244‑8.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *