M. Ireinová, V. Voženílek, J. Koníček, P. Přadková, M. Šimečková, M. Šipková, A. Vondráková, T. Kopecká, F. Kubeček, T. Krch: ATLAS NÁŘEČÍ ČESKÉHO JAZYKA – DEKLINACE SUBSTANTIV

1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 106 s.  Atlas je výstupem interdisciplinární spolupráce mezi odborníky z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR a odborníků z Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Atlas prezentuje nejen nářeční jevy ustupující a zanikající, ale i jevy stále živé. Na hlavních analytických nářečních mapách jsou na území českého národního jazyka znázorněny nářeční diference morfologické. Doprovodné mapy hláskových obměn dokreslují celkový územní obraz sledovaného tvaru slova. Atlas obsahuje kromě nářečních map a stručných odborných dialektologických komentářů texty popisující reálie dřívějšího venkovského života, způsoby hospodaření a zvyky. Odborné výklady jsou doplněny bohatým nářečním materiálem, přičemž přístupnost širokým vrstvám zájemců o naše nářečí zajišťuje populární forma textů. Data z Dotazníku pro výzkum českých nářečí zpracovaná do tematických map oživují fotografie pořízené dialektology vesměs před půl stoletím během terénních výzkumů. Atmosféru doby, kdy byl nářeční materiál shromažďován, přibližují jak tváře tehdejších respondentů, tak i předměty, jež bývaly součástí jejich života. ISBN 978‑80‑244‑6245‑5.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *