Jiří Padevět: KRONIKA DRUHÉ REPUBLIKY

1. vyd. Praha, Academia, 2022. 872 s. Mezi další významné nakladatelské činy vydavatelství Academia rozhodně patří nové dílo Jiřího Padevěta kronika období 14. 3. 1939 – 14. 5. 1945. Na 871 stranách zachycuje nejdůležitější události uvedené doby z hledisek: represe, rezistence, holokaustu, státní a okupační správy, kolaborace našich národů, bojových operací a odboje. Zahrnuje kulturní události a také reálie všedního života. Publikace je doplněna množstvím fotografického a obrazového materiálu, jmenným, místním a předmětným rejstříkem, seznamem pramenů a literatury ze kterých autor čerpal informace v knize uvedených. Kronika Protektorátu je určena nejen znalcům a badatelům historie, ale také čtenářům, kteří mají přímý vztah k 2. světové válce, událostem v různých místech v tehdejším Československu. ISBN 978–80-200‑3203‑4. Kč 896,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *