Leo Bureš:FENOMÉN VELKÁ KOTLINA 1. FLÓRA – VEGETACE – FAUNA

1. vyd. Praha, Academia, 2022. 704 s. Ledovcový kar Velká kotlina v Hrubém Jeseníku je řazen mezi druhově nejbohatší botanické lokality ČR. Na pestrost flóry a vegetace je vázáno také druhové bohatství fauny, především bezobratlých. První díl monografie obsahuje podrobné floristické, fytocenologické a faunistické údaje vycházející z téměř padesátiletých autorových terénních výzkumů a z rešerší dosavadní odborné literatury, včetně prací z 19. století. Obsahuje podrobné mapy aktuální vegetace z roku 1974 a 2009, včetně jejich srovnání. Soupisy druhů cévnatých rostlin, lišejníků, mechorostů, hub, bezobratlých živočichů a obratlovců, jakož i unikátních fytocenóz a biotopů dokumentuje několik stovek barevných fotografií. Digitální mapy a souborné fytocenologické tabulky jsou na přiloženém CD. Přílohou knihy je také tištěná mapa zavedené místní toponymie jednotlivých terénních útvarů a vodotečí. ISBN 978–80-200‑3214‑0. Kč 1080,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *