Ingrid Cíbiková et al: ENGLISH-SLOVAK STEM DICTIONARY

1. vyd. Praha: Verbum, 2023. 472 s.  Slovník obsahuje 272 dvojjazyčných hesel a terminologických jednotek z oborů biologie, chemie, fyziky a matematiky. Jedná se o otevřený slovník, a proto může být průběžně doplňován v rámci jakéhokoli hesla a jakéhokoli vědního oboru, technologie či techniky. Zkratka STEM se vztahuje ke vzdělávání a znamená Science, Technology, Engineering and Maths (věda, technologie, inženýrství a matematika). STEM souvisí s širším pojetím vzdělávání a představenou kurikulární reformou. Je to přístup k výukovým aktivitám poskytující příjemné a poutavé prostředí ve výuce cizích jazyků. Slovník STEM je jedním ze závěrečných praktických výstupů národního projektu KEGA č. 006UCM-4/2021-2023 a úzce souvisí s klíčovou publikací projektu SPECIALIZOVANÁ KOMUNIKACE A TERMINOLOGICKÁ LITERATURA v cizojazyčném vzdělávání. Jedná se o učebnici, doplňkový výukový instruktážní materiál, příručku pro pedagogy a odborníky (teoretickou, terminologickou a didaktickou) zaměřenou na slovensko-anglickou odbornou komunikaci, a především o dvojjazyčnou terminologii se specifickým aspektem slovenských mluvčích. Procesuální výukové postupy této publikace jsou klíčovou metodikou pro učitele přírodovědných předmětů v cizojazyčném vzdělávání. Dvojjazyčný anglicko-slovenský slovník/slovníček STEM pro pedagogy, studenty a odborníky je praktickým terminografickým produktem zaměřeným na přípravu učitelů a výuku terminologie studentů, odborníků a na překlad odborných textů. ISBN 978-80-88507-14-7.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *