| |

Vyjádření JTP k novému typu titulků na Netflixu

Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP), která sdružuje i audiovizuální překladatele, by ráda vyjádřila znepokojení nad českými titulky, které se nedávno začaly zobrazovat na streamovací platformě Netflix v případě, že divák vybere zvuk českého znění a zároveň aktivuje české titulky. Nejedná se o klasické titulky, které jsou načasovány a formulovány tak, aby je divák v omezeném čase stihl přečíst, ale o titulky automaticky vytvořené z dabingového scénáře.

Z toho důvodu jsou z hlediska zásad titulkování chybně strukturované, často jsou příliš rychlé, nesprávně načasované a obsahují fonetické přepisy vlastních jmen. O tom však divák není informován, a proto předpokládá, že jde o dílo nekompetentního titulkáře. To poškozuje titulkáře a jejich profesi, autory dabingového překladu i Netflix samotný. Přitom jsou k dispozici i titulky, které zásady profesionálních titulků splňují, ty se však zobrazí, až když divák přepne na zvuk originálu a titulky aktivuje znovu.

Jednota tlumočníků a překladatelů oceňuje snahu Netflixu zpřístupnit audiovizuální tvorbu v různých podobách, které vyjdou vstříc divákům s různými potřebami (titulky pro slyšící diváky, dabing, titulky pro diváky se sluchovým postižením, audiopopis). V souvislosti s novým typem titulků však zaznamenává mnoho překvapených reakcí, a to především od diváků se sluchovým postižením, pro něž je nový typ titulků zcela nevhodný.

Domníváme se proto, že by bylo vhodné o vlastnostech různých druhů titulků diváky informovat, jasně je označit a umožnit kombinaci českého dabingu a klasických překladových titulků.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *