Views Navigation 

Navigace pro zobrazení Akce 

Dnes

Mezislovanský den — Medžuslovjansky denj 

K‑centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 

K‑centrum, Senovážné nám. 23, místnost 102 od 9:00 do 17:00. Organizuje doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., ve spolupráci s JTP. Mezislovanština je pomocný uměle navržený jazyk, snadno naučitelný k aktivnímu […]

Jazyková situace na Ukrajině, historie a současnost 

JTP — K‑centrum, Senovážné nám.23, Praha 1 

V debatě hosté představí jazykovou situaci Ukrajiny z historického hlediska, rozšíření a rozvrstvení ukrajinštiny, řeč bude také o dialektech a sociolektech na Ukrajině. Dozvíte se, jaká je situace s rusko-ukrajinským bilingvismem, nebo jak by se měla správně přepisovat toponyma z ukrajinštiny do češtiny. 

Zdarma 

BUBENÍČCI ŘIJNOVÍ 

CAFÉ MONTMARTRE 

Vážení přátelé Bubeníčků, výjimečně si coby zvěstovatel nadcházejícího setkání dovoluju zastoupit Tomáše Škrdlanta já, anžto Tomáš je toho času na venkově. Poprvé se v nové sezoně sejdeme přesně za týden, […]

Mše svatá za tlumočníky a překladatele 

Kostel s. Petra na Starém městě pražském, Biskupská 13, Praha 1 

Každoroční mše svatá za tlumočníky a překladatele, jako vždy bude sloužit P. Lukáš Lipenský, O.Cr.,  čestný člen JTP, v kostele sv. Petra, Biskupská 13, Praha 1 Mši doprovodí zpěvem vokální […]

  Vyhlášení Ceny Josefa Jungmanna za rok 2021 

Goethe-Institut 

Letos obnovená porota ve složení Jarka Vrbová, Helena Stiessová, Petra Martínková, Radovan Charvát a Jan Zelenka (předseda) vybrala nové laureáty Ceny Josefa Jungmanna, Ceny Tomáše Hrácha a dalších tvůrčích ocenění […]

Seminář francouzské lékařské terminologie 

K‑centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 

FRANCOUZSKÝ seminář lékařské terminologie na následující témata: — porovnání vzdělávacího systému v oblasti zdravotnictví v ČR a ve Francii — lékařské a zdravotnické obory; typy zdravotní péče — porovnání systému zdravotní […]

Islandská a staroseverská vlastní jména v překladech 

K‑centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 

V čem spočívají úskalí překladu z islandštiny a staroseverštiny do češtiny, pokud jde o vlastní jména? Jak se dá k této problematice přistupovat, jak na jednotlivá řešení pohlížejí sami překladatelé […]