Vítejte v sekci právního a soudního tlumočení a překladu

Milí kolegové a přátelé, vítejte v sekci právního a soudního tlumočení a překladu. Členství je otevřeno pro každého člena JTP bez ohledu na to, zda má soudní razítko, nebo se chce dozvědět více o práci soudního tlumočníka, protože považujeme za…

Digitální a informační agentura zřizuje expertní skupinu k autorizované konverzi

Soudní překladatel řečtiny a albánštiny Martin Surovčák je jeden z těch, komu vděčíme za to, jak rychle soudní překlady v elektronické podobě pronikají do praxe. Martin a jeho kolegové rozpracovali metodiku vyhotovení překladatelského úkonu v elektronické podobě, kterému dnes už v komunitě soudních tlumočníků…