Nakladatelství OSSIS, Tábor 2017. 1. vyd. 200 s. Slovník obsahuje cca 2000 termínů používaných v oboru zpracování masa od konce 19. století do současnosti. Lexikální část je doplněna přehledem klasifikace jatečných zvířat při nákupu, způsoby označování výsekových mas, třídění výrobních mas i drobů a typy veterinárních razítek. ISBN 978–80-86659–55‑8. Kč 350,00.