1. vyd. Praha: Oktan Print, 2023. 377 s. Rusko-český, česko-ruský lékařský a lékařsko-sociální slovník přináší základní slovní zásobu medicíny, bez nároku na úplnost. Je určen širokému okruhu uživatelů. Byl zpracován na základě desetileté excerpce z českých a německých lékařských slovníků, učebnic, zdravotnických materiálů a výkladových slovníků. ISBN 978–80-88415–96‑1.