(43) Karel Šebesta: VYUČOVÁNÍ CIZÍHO JAZYKA. TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2017. 226 s. Slovník, který je rozšířením a přepracováním příručky Druhý a cizí jazyk (2014), zpracovává českou terminologii v oblasti osvojování jazyka (zvláště druhého/cizího) a jeho vyučování, výzkumu v této oblasti, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na…

(42) Bohuslav Balcar: ČESKO-ANGLICKÝ ODBORNÝ KONVERZAČNÍ SLOVNÍK CESTOVNÍHO RUCHU

Resonance, Domažlice 2017. 3., doplněné a aktualizované vydání. 336 s.  Tematické členění, přinášející veškeré informace o cestovním ruchu – jak teoretické, tak praktické – nezbytné pro pracovníky v tomto odvětví, studenty odborných škol i pro samotné účastníky cestovního ruchu. Uživatelé slovníku mají možnost získat v jednotlivých kapitolách…

(41) Václav Šedivý: ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÝ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK (výrazy odborné, slangové a archaické)

Nakladatelství OSSIS, Tábor 2017. 1. vyd. 200 s. Slovník obsahuje cca 2000 termínů používaných v oboru zpracování masa od konce 19. století do současnosti. Lexikální část je doplněna přehledem klasifikace jatečných zvířat při nákupu, způsoby označování výsekových mas, třídění výrobních mas i drobů a typy…

(40) Bohuslav Balbín, Stanislav Komárek (ed.): ROZMANITOSTI Z HISTORIE KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

Academia, Praha 2017. 1. vyd.  616 s. Jak se díval barokní učenec na přírodu, jak se liší Čechy na počátku baroka od těch dnešních a obstojí tehdejší přírodovědné poznatky ve světle moderní vědy? Odpovědi na tyto otázky může čtenář hledat v první knize…

(39) Miroslav Čvančara, Jaroslav Čvančara: KDYŽ U NÁS BYL BUFFALO BILL

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 364 s. Rozsáhlá faktografická kniha o uměleckém turné jezdecké revue plk. W. F. Codyho zvaného Buffalo Bill. Formou současného průvodce po autentických lokalitách mapuje jeho životní osudy ve Spojených státech a pozdější vystoupení v Evropě, vč. padesáti měst rakousko-uherské monarchie na jaře a v létě…

(38) Olena Krušynska: ZAKARPATÍ

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 576 s. Kulturně-historický průvodce po Podkarpatské Rusi (dnes ukrajinská Zakarpatská oblast). Jsou v ní představeny všechny nejdůležitější architektonické památky: hrady, pevnosti a zámky, historická zástavba měst, městeček a vesnic, zděné kostely, cerkve i synagogy, a především dřevěné cerkve a zvonice, které jsou…

(37) Jaromír Slomek: PRAHOU JAROSLAVA SEIFERTA

Academia, Praha 2017. 1. vyd.  304 s. Dobovými i aktuálními fotografiemi bohatě vybavený literárně-místopisný bedekr současně slouží jako seifertovská čítanka. Procházka vede pražskými ulicemi od činžovního domu v Bořivojově ulici na Žižkově, kde se 23. září 1901 Jaroslav Seifert narodil, přes školní budovy,…

(35) Radim Kopáč, Josef Schwarz: PRAHA EROTICKÁ

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 368 s. Publikace představuje slovem a obrazem sto vybraných míst hlavního města v souvislosti s erotickým, obecněji sexuálním životem Pražanů zejména ve 20. století. Prochází jednotlivé městské čtvrti s důrazem na architektonické prvky a sochy ve veřejném prostoru, na lokality, kde…

(34) Vladimír Papoušek a kol.: DĚJINY “NOVÉ” MODERNY / VĚK HORIZONTÁL

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 836 s. Třetí díl experimentální koncepce dějin české literatury. Období 1935–1947 přináší řadu proměn moderny, její konfrontaci s kataklyzmatickými historickými událostmi, s ideologií, s momenty, kdy svoboda kreace a myšlenky byla nahrazována mocenskou kontrolou. Tyto faktory způsobují nezbytnost redefinice modernistických…

(33) Petr Voit: ČESKÝ KNIHTISK MEZI POZDNÍ GOTIKOU A RENESANCÍ II.

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 936 s. Publikace navazující na předchozí svazek (2013) zkoumá literaturu, knihtisk, knižní kulturu a čtenářství první poloviny 16. století. Ukazuje, jak se tyto sféry duchovního života rozvíjely pod vlivem husitské reformace pomalu, izolovaně a ve srovnání s cizinou specificky….