(53) Marie Hrušková: NEJMOHUTNĚJŠÍ STROMY NAŠÍ ZEMĚ

Knižní klub —  Esence. Praha 2017. 1. vyd. 128 s. Marie Hrušková, spisovatelka a scenáristka, se ve svém celoživotním díle se zaměřuje na tematiku stromů, přispívá do časopisů, vede webovou stránku www.pamatnestromy.cz, spolupracuje s rozhlasem a televizí. V této knize se soustředí na nejmohutnější stromy,…

(52) Zuzana Foffová, Bohumil Vurm: PRAHOU PO STOPÁCH ZEDNÁŘSKÉ SYMBOLIKY

Knižní klub — Universum, Praha 2017. 1. vyd. 240 s. Praha přitahuje miliony návštěvníků, za což vděčíme stavitelům, kteří jí v různých dobách vtiskli nezaměnitelnou tvář i charakter. Přes velkolepé budování města v průběhu posledního století zůstává gotické jádro Prahy nezměněné a je trvalou připomínkou…

(51) Jan Novotný – Kuzma: KŘÍŽOVKÁŘSKÝ SLOVNÍK DVOUSVAZKOVÝ

Knižní klub, Praha 2017. 1. vyd. 2232 s. Slovník nabízí vyčerpávající množství hesel a poslouží jako užitečný rádce pro všechny, kteří si rádi tříbí znalosti a namáhají hlavu. Unikátní rozsah: téměř 400 000 ekvivalentů. ISBN 978–80-7549–242‑5. Kč 499,00.

(49) Pavel Kosatík: MENŠÍ KNÍŽKA O NĚMECKÝCH SPISOVATELÍCH

Knižní klub — Universum, Praha 2017. 2. dopl. a rozš. vyd. 288 s. Přehledné dějiny německy psané literatury vzniklé v českých zemích v 10.- 20. st. s důrazem na přelom 19. a 20. století. Kniha postupně seznamuje čtenáře s německou literaturou do roku 1848, s moravskými německými realisty,…

(48) Petr Wohlleben: ZVÍŘATA A ROSTLINY V LESE

Knižní klub – Universum, Praha 2017. 1. vyd. 256 s. Průvodce přírodou od známého autora, jehož tituly figurují na žebříčku bestsellerů. Tato výpravná barevná kniha obsahuje výběr nejčastějších druhů ze světa zvířat, rostlin a hub, který autor doprovází zasvěceným výkladem obohaceným o řadu…

(47) Petr Kovařík: PROCHÁZKY PO PRAŽSKÝCH HŘBITOVECH

Knižní klub-Universum.   Praha 2017. 1. vyd. 296 s. Nově pojatý kulturněhistorický průvodce všemi pražskými hřbitovy a pohřebišti.  Popisuje, jak se u nás v minulosti pohřbívalo, jaká je historie pohřbívání žehem a podívá se na hřbitovy i jako na galerii výtvarného umění pod širým nebem. Text o pohřebištích…

(46) Táňa Balcová, Štefan Greňa: ČESKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO- ČESKÝ DIFERENČNÍ SLOVNÍK

Jazykové vydavateľstvo Mikula, Bratislava, 2017. 432 s. Je to slovník, který je potřebný s narůstajícím časem od rozdělení Československa. Zaměřuje se na rozdíly, odlišnosti či slovotvorné odchylky ve slovní zásobě češtiny a slovenštiny. Vydání tohoto typu slovníku si vyžádalo více skutečností: na jedné…

(45) Ladislav Trup, Jana Bakytová: ŠPANIELSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-ŠPANIELSKY FRAZEOLOGICKÝ SLOVNÍK

Jazykové vydavateľstvo Mikula, Bratislava 2017. 840 s. Největší španělský frazeologický slovník vydaný na Slovensku. Je určen učitelům, studentům, tlumočníkům a překladatelům. Frazeologické jednotky tvoří pevnou součást slovní zásoby jazyka. Zrcadlí způsob života, práce, myšlení, postoj k životu a tvořivou schopnost nositelů národního jazyka, sociální,…

(44) Jitka Křesálková: ITALSKÁ LITERATURA V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2017. 644 s. Publikace je rozdělena do dvou oddílů. První část obsahuje tištěné překlady italské prózy, poezie a divadelních her včetně libret, od prvotisků až po současnost.  Zachycuje všechny přeložené spisovatele, které se podařilo zjistit, vyloučena byla…