Kol. autorů – 1000+: ČESKO-UKRAJINSKÝ SLOVNÍK ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNICKÉ TERMINOLOGIE

Online slovník na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. 28 s., cca 1000 hesel. Slovníček je základní pomůckou, která má umožnit pracovní integraci ukrajinských zdravotníků. Vznikl na základě dobrovolné aktivity zdravotnických pracovníků a členů České neurorehabilitační společnosti. Aby zůstal dynamický, bude dále doplňován….

Inna Renčka – LEKSIKON TOTALITARIZMU

1. vyd. Kyjev, TOB Vidavnictvo Klio, 2018. 231 s. Kniha zkoumá důsledky vlivu sovětské totalitní ideologie na ukrajinský jazyk a ukrajinskou lexikografickou praxi. Ideologické faktory vedly ke zformování svérázného zpolitizovaného jazyka, který se stal ztělesněním ideologických dogmat, prostředkem ideologického ovlivňování a vnímání světa…

Pavel Kovář – REPREZENTANTI 1906–2021

1. vyd. Praha, Olympia, 2022. 248 s. Kniha známého sportovního novináře přináší čtenáři kompletní přehled všech fotbalových reprezentantů, a to od roku 1906 do roku 2021. Seznámí čtenáře stručně s historií vzniku organizovaného fotbalu u nás a přináší o každém reprezentantovi stručný medailonek se základními informacemi…

Miroslav Malovec – VELKÝ ČESKO-ESPERANTSKÝ SLOVNÍK

1. vyd. Praha, Kava-Pech, 2022. 750 s. Nejobsažnější vydání česko-esperantského slovníku, přináší asi 24.000 hesel a 23.000 odvozenin, celkem kolem 47.000 slov. Vychází z předcházejícího slovníku (Kraft, 1998). Byly opraveny nedostatky, značně rozšířeny vysvětlivky upřesňující významové odstíny synonymních výrazů a přidány zejména aktuálni výrazy…

Daniel Cohn-Sherbok – JUDAISMUS – ILUSTROVANÝ PRŮVODCE

1.vyd. Brno: Jota, 2021. 256 s. Kniha pro každého, kdo chce mít ucelený přehled o židovském náboženství. Publikace s více než 500 fotografiemi a kresbami představuje židovské náboženství a filozofii, tradice a zvyklosti v celé jejich úplnosti. Kniha je rozdělena do logických částí. Je psána tak, aby…

RUSKO-ČESKÝ GLOSÁŘ. Adaptačně integrační kurzy vítejte v České republice

2. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019. 26 s., cca 600 hesel. Glosář obsahuje terminologii potřebnou pro ruské mluvčí přicházející do České republiky. Stejně jako Ukrajinsko-český glosář je rozdělen do tematických okruhů: pobytová legislativa, doklady, vzdělávací systém, zdravotnictví a zdravotní pojištění, sociální…

UKRAJINSKO-ČESKÝ GLOSÁŘ. Adaptačně integrační kurzy vítejte v České republice

2. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019. 19 s., cca 600 hesel. Glosář obsahuje terminologii potřebnou pro ukrajinské mluvčí přicházející do České republiky. Je rozdělen do následujících tematických okruhů: pobytová legislativa, doklady, vzdělávací systém, zdravotnictví a zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zaměstnání a pracovněprávní…

Kolektív autorov: ENCYCLOPAEDIA BELIANA 9. ZVÄZOK. Koks-Kraj

Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Centrum spoločných činností SAV, Bratislava 2021. 1. vyd. 686 s. Ďalší zväzok prvej modernej všeobecnej slovenskej encyklopédie, ktorá zhrnuje poznatky zo všetkých odborov ľudskej činnosti. V deviatom zväzku sa nachádza približne 3 000 hesiel z rôznych oblastí v abecednom poradí…