Inna Renčka – LEKSIKON TOTALITARIZMU

1. vyd. Kyjev, TOB Vidavnictvo Klio, 2018. 231 s. Kniha zkoumá důsledky vlivu sovětské totalitní ideologie na ukrajinský jazyk a ukrajinskou lexikografickou praxi. Ideologické faktory vedly ke zformování svérázného zpolitizovaného jazyka, který se stal ztělesněním ideologických dogmat, prostředkem ideologického ovlivňování a vnímání světa podle zájmů vládnoucí elity totalitní společnosti. Nový jazyk na ukrajinském území měl rysy společné s totalitním diskursem sovětského typu. Zásahy do vnitřního vývoje ukrajinského jazyka směřovaly k jeho asimilaci s ruským jazykem. Zvláštní pozornost je věnována lexikografickým metodám ideologizace slovní zásoby z různých tematických skupin a hlavním trendům v moderním zpracování slovní zásoby lexikálních jednotek v souvislosti se změnami v politické struktuře země. ISBN 978–617-7023–75‑2.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *