Zuzana Gašová:VÝBER TERMINOLOGICKÝCH ZÁZNAMOV Z POĹOVNÍCKEJ ZOOLÓGIE A BIOLÓGIE. AUSWAHL TERMINOLOGISCHER EINTRÄGE AUS DEM FACHGEBIET „WILDTIERKUNDE“

  • Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice, 2022. 

Jeden z výstupov projektu KEGA č. 006TU Z‑4/2020 Využitie inovatívnych prístupov na zvýšenie kvality vzdelávania v študijných odboroch Lesníctvo a poľovníctvo prostredníctvom elearningového výkladového slovníka slovenskej a nemeckej terminológie používanej v poľovníctve. Publikáciu tvorí súbor terminologických zápisov k vybraným odborným pojmom z oblasti poľovníckej zoológie a biológie. Obsahuje celkovo 120 párových terminologických zápisov k odborným pojmom v nemeckom a slovenskom jazyku. Zápisy sú na základe jazykovej príslušnosti spracovaného odborného pojmu radené do párov tak, aby bezprostredne po terminologickom zápise odborného pojmu v nemeckom jazyku nasledoval terminologický zápis (čiastočne) ekvivalentného termínu v slovenskom jazyku. Všetky terminologické zápisy majú jednotnú štruktúru, ktorá pozostáva z identifikačného kódu (sub)disciplíny; pomenovania spracovaného termínu; informácie o morfosyntaktických vlastnostiach termínu; definície termínu prevzatej z odbornej literatúry; bibliografického údaja o zdroji odbornej literatúry; kontextu, t. j. vybranej časti autentického textu obsahujúceho spracovaný termín, a z bibliografického údaja o zdroji autentického textu. Zápis je v prípade potreby doplnený o synonymný výraz; ďalší poznámkový aparát zahrňujúci napríklad štylistické špecifiká spracovaného termínu či sémantické osobitosti konkrétneho termínu v porovnaní s jeho inojazyčným náprotivkom. Na CD a na webové adrese https://faj.euba.sk/www_write/files/gaov_vber_terminologickch_zznamov_z_poovnckej_zoolgie_a_biolgie.pdf . ISBN 978–80-7556–112‑1.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *