Život na útěku

ŽIVOT NA ÚTĚKU Je jedna z nás. Stejně jako my tráví velkou část svého života u klávesnice, kde převádí věty jednoho jazyka do jazyka jiného. Vystudovala, rok pobývala v USA a od té doby profesionálně překládá a tlumočí… a velmi kvalitně. Bohužel se…

|

Prezentace a záznam besedy nazvané Jazyková situace na Ukrajině, historie a současnost

ZDE můžete zhlédnout záznam z besedy, která proběhla na JTP 23. září 2022. V debatě hosté představili jazykovou situaci Ukrajiny z historického hlediska, rozšíření a rozvrstvení ukrajinštiny, řeč byla také o dialektech a sociolektech na Ukrajině, o situaci s rusko-ukrajinským bilingvismem, nebo jak by se měla správně přepisovat toponyma z ukrajinštiny do češtiny. Prezentaci…

Otevřený dopis tlumočníků a překladatelů k aktuální situaci

Organizace tlumočníků a překladatelů v ČR, Jednota tlumočníků a překladatelů, Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT, Komora soudních tlumočníků ČR, Obec překladatelů, Překladatelé Severu a Odborový svaz Jednota tlumočníků a překladatelů, poslaly otevřený dopis adresovaný institucím, které v současné době využívají ve velké míře dobrovolníky, aby tlumočili a překládali v souvislosti s uprchlickou…

Prezentace z besedy na téma základy psychohygieny pro tlumočníky

Jak bylo přislíbeno účastníkům přednášky Adriany Dergam, zde uveřejňujeme prezentaci, která byla použita a která obsahuje užitečné odkazy a rady.  Pro velký zájem jsme domluvili, že se beseda bude konat ještě jednou pro ty, kteří první termín využít nemohli, a to 1. dubna 2022 tentokrát…

Manuál pro dobrovolníky, kteří tlumočí v asistenčních centrech 

Soupis tipů a rad je určený zejména tlumočníkům z řad laiků, kteří chodí pomáhat do asistenčních center pro ukrajinské uprchlíky. Vypracovala Karolína Sýkorová, studentka translatologie, na základě vlastní zkušenosti a poznatků z dobrovolnické práce jako tlumočnice v asistenčním centru ve světle studia překladatelství a tlumočnictví….