Neakceptovatelný návrh Ministerstva vnitra ČR na strojové tlumočení v cizineckých řízeních
|

Neakceptovatelný návrh Ministerstva vnitra ČR na strojové tlumočení v cizineckých řízeních

Možnosti, limity a rizika strojových překladačů V souhrnném textu se blíže zabýváme ustanovením § 477 (resp. 419) návrhu Zákona o vstupu a pobytu cizinců (cizinecký zákon), který počítá s nahrazením tlumočníků nespecifikovaným strojovým překladačem. V textu rekapitulujeme průběh připomínkového řízení včetně připomínek JTP…