(10) Hans H. Ǿrberg, Jiří A. Čepelák: LATINSKO ČESKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK

Nakladatelství KAVA-PECH, Dobřichovice 2018. 2., rozšířené vydání. 72 s. Slovník obsahuje kompletní slovní zásobu učebnice Familia Romana dánského autora Hanse H. Ǿrberga, která se používá i v České republice, to je více než 1800 nejfrekventovanějších latinských slov a slovních spojení. Ve svém 2. vydání je rozšířen o stručné představení latinského jazyka, několika dosud používaných druhů výslovnosti a o stručný přehled nejzákladnějšího latinského tvarosloví. Dále obsahuje český komentář ke gramatice jednotlivých kapitol učebnice Familia Romana. ISBN 978–80-87169–89‑6. Kč 110,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *