Tibor Vojtko: Řecká a latinská terminologie pro pomáhající profese

1. vyd. Praha: Karolinum, 2024. 74 s. Kniha je určena pro studenty programů, jejichž příprava a uplatnění v praxi vyžadují základní porozumění odborné terminologii v oblasti medicíny. Vedle přehledu základních řeckých a latinských prefixů a sufixů, vybraných kmenů, koncovek a dalších skladebných komponent učebnice uvádí vybrané mluvnické přehledy a gramatické tabulky – deklinace substantiv, deklinace adjektiv, výslovnost a přízvuk v latině. Text je vybaven kapitolami o historickém vývoji staré řečtiny a latiny a původním textem z publikace Borise Titzla Postižený člověk ve společnosti. Součástí učebnice je i praktická cvičebnice. ISBN 978-80-246-5847-6. Kč 200,00

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *