Jan Šumpich, Jan Liška, Zdeněk Laštůvka, Aleš Laštůvka: MOTÝLI A HOUSENKY STŘEDNÍ EVROPY VI. Drobní motýli II

1. vyd. Praha, Academia, 2022. 812 s. Tento svazek uzavírá šestidílnou sérii Motýli a housenky střední Evropy, vydávanou Nakladatelstvím Academia od roku 2007. Je do něj zařazeno zbývajících jedenáct čeledí. Všechny druhy nalezené v Česku a na Slovensku jsou stručně charakterizovány a vyobrazeny, celkem jde…

Barbora Lašťovková, Marek Lašťovka, Kateřina Jíšová, Josef Třikač, Václav Ledvinka: PRAŽSKÝ ULIČNÍK. Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství

2. upravené a rozšířené vyd. Praha, Academia, 2022. 888 s. Pražský uličník je publikace určená široké čtenářské veřejnosti. Svým tématem a zpracováním totiž poslouží nejen jako užitečná pomůcka pro profesionální historiky či úřady a instituce, ale najde si své příznivce i v řadách amatérských zájemců…

František Štícha a kol.: VELKÁ AKADEMICKÁ GRAMATIKA SPISOVNÉ ČEŠTINY II. DÍL MORFOLOGIE

1. vyd. Praha, Academia, 2022. 988 s.  Druhý díl Velké akademické gramatiky spisovné češtiny (VAGSČ) je členěn do šesti oddílů: I. Morfologické kategorie, II. Morfematika, III. Morfologická homonymie, IV. Flexe (skloňování a časování), V. Jevy přechodné, VI. Reflexivní slovesa. Poprvé v dějinách českého…

Marta Vaculínová, Martina Šárovcová, Alena Nachtmannová: PORTRÉTY PŘEDBĚLOHORSKÝCH INTELEKTUÁLŮ

1. vyd. Praha, Academia, 2022. 424 s. Monografie přináší mezioborový pohled na portréty učenců, lékařů, kněží, básníků a dalších intelektuálních profesí raného novověku. Dochované podobizny ve starých tiscích a rukopisech byly prozkoumány z pohledu dějin umění a dějin odívání, pozornost je věnována také doprovodným textům….

Pavel Janoušek a kol: DĚJINY ČESKÉ LITERATURY V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

1. vyd. Praha, Academia, 2022. 652 s. Cílem knihy je pochopit proměny české literatury mezi zářím 1938 a květnem 1945 neboli jak ji měnily a formovaly události jako německá okupace, protektorát Čechy a Morava, vypuknutí 2. světové války, proměny situace na frontách až po…

Miroslav Valeš: Diccionariu de A Fala: lagarteiru, mañegu, valverdeñu

Centro Interdisciplinar de Documentação Linguística e Social, Minde 2021.) 461 s. Unikátní slovník tzv. “a fala” (jde o bilingvní slovník, zaměřený hlavně na převod a fala do španělštiny, ve druhé, stručnější části najdeme i překlady nejčastějších španělských slov do a fala). “A fala” je minoritní románský…

David Průša, Václav Šedivý: ORCHIDEJE JIŽNÍCH ČECH

Jihočeský kraj, České Budějovice 2022. 568 s. Orchidejím patří v rámci rostlinné říše zcela zvláštní postavení. Náleží jim mnoho superlativů, z vícero hledisek se řadí k rostlinám nejzajímavějším, ale také nejohroženějším. Čeleď vstavačovité (Orchidaceae) patří k početně nejbohatším čeledím rostlin na Zemi. Na území Jihočeského…

Vlasta Knorová — FORESTRY DICTIONARY: ENGLISH-CZECH, GERMAN, FRENCH, CZECH-ENGLISH, GERMAN, FRENCH

2. vyd. Brandýs nad Labem: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2022. Vydáno u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie. Cca 1650 výrazů z oblasti lesního hospodářství, flory, fauny a ochrany lesů a jejich ekvivalenty v angličtině, němčině a francouzštině. 124 s. ISBN 978–80-88184–43‑0.