|

VÝSLEDKY SOUTĚŽE JTP O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU / BAKALÁŘSKOU PRÁCI V OBORU TRANSLATOLOGIE 2022

Výsledky byly vyhlášeny na akci Jarní balíček JTP dne 9. 4. 2022:

Jako nejlepší bakalářská práce byla oceněna tato práce:

Lucia Rončíková: Interpreting in the refugee context – a mouthpiece of European Union´s management of the „refugee crisis”?

Univerzita Mateje Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky, vedoucí práce: doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

Jako nejlepší diplomová práce byla oceněna tato práce:

Martin Zeidler: Role souborů s komentáři v procesu institucionálního překladu: případová studie ECB

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky, vedoucí práce: Mgr. Et Mgr. Ondřej Klabal, Ph.D.

JTP uspořádala třetí ročník soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie (SOUND). Do soutěže bylo letos přihlášeno celkem 39 prací z ČR i Slovenska, z toho 23 prací diplomových a 16 bakalářských. Kromě 15 prací v češtině a 12 prací ve slovenštině byly do soutěže zapojeny i čtyři bakalářské a sedm diplomových prací v angličtině a jedna bakalářská práce v jazyce německém.

Porota, složená z akademiků z různých na překlad a tlumočení orientovaných pracovišť z ČR a SR, ocenila zejména inovativnost prací a jejich přínos k poznání hodnot, jež prosazuje JTP (kultivace překladatelského a tlumočnického trhu, osvěta mezi zadavateli, překladateli/tlumočníky a příjemci překladů / adresáty tlumočení, etické hodnoty zakotvené ve stanovách JTP apod.).

Obsažnější zprávu o přihlášených pracích, o průběhu hlasování, jakož i odkaz na vítězné práce přineseme v příštím vydání časopisu ToP. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny na akci JTP pro začínající překladatele (Mladý Jeroným / Jarní balíček 2022, program viz zde: https://www.jtpunion.org/akce/jarni-balicek-jtp-2022/). Laureáti v obou kategoriích pak budou pozváni, aby výsledky svého výzkumu prezentovali na letošních Jeronýmových dnech.

Více o soutěži, podmínkách pro přihlašování prací a o finančním ohodnocení je uvedeno zde: https://www.jtpunion.org/soutez-jtp-o-nejlepsi-diplomovou-bakalarskou-praci-v-oboru-translatologie/

Laureátům letošní ceny JTP – SOUND – gratulujeme!

Podrobné informace o soutěži a zúčastněných pracích najdete na přiložené prezentaci: https://www.jtpunion.org/wp-content/uploads/2022/04/SOUND_2022_vyhlaseni-vysledku‑3.pdf

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *