(1) ELEKTRONICKÝ METEOROLOGICKÝ SLOVNÍK

ČMeS Česká meteorologická společnost. Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický je výsledkem mnohaleté práce terminologické skupiny České meteorologické společnosti (ČMeS). Navazuje na knižní vydání Meteorologického slovníku výkladového a...

číst více

(3) Eva Mrhačová: ZÁPADOSLOVANSKÁ RČENÍ

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2016. 470 s. Druhý díl kvatrologie. Slovník obsahuje 2220 českých rčení, která mají ustálený významový ekvivalent i v dalších západoslovanských jazycích – slovenštině, polštině, kašubštině a horní a dolní...

číst více

(14) Jiří Padevět: KRVAVÝ PODZIM 1938.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 592 s. Průvodce zavede čtenáře na známá i méně známá místa spojená s útoky henleinovců a Freikorpsu na československé bezpečnostní složky i civilisty na podzim roku 1938. Stranou pozornosti autora nezůstala ani činnost polských diverzních...

číst více

(15) Jaromír Slomek: PRAHOU BRATŘÍ ČAPKŮ.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 255. s. Literární bedekr si všímá míst spojených s životem, dílem a odkazem slavné sourozenecké dvojice. Bohatě obrazově vybavená příručka věnuje pozornost lokalitám, kde Josef a Karel Čapkové bydleli, pracovali, kde se konaly premiéry...

číst více

(19) Martin Hilský: SHAKESPEAROVA ANGLIE.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 768 s. Martin Hilský, nejvýznamnější český znalec díla Williama Shakespeara, v této knize představuje přelomovou dobu, v níž vznikala velká díla alžbětinské literatury, a která měla pro anglickou společnost a civilizaci formativní...

číst více

(27) VELKÝ ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK — 4. ČÁST, S‑U.

Slovanský ústav Akademie věd České republiky, Praha 2020. Velký česko-ruský slovník je digitalizovanou podobou rozsáhlého díla, jež vznikalo v rámci Akademie věd od 70. do počátku 90. let 20. století. Obsahuje obrovské množství unikátního lexikografického materiálu...

číst více