RUSKO-ČESKÁ ELEKTRONICKÁ SLOVNÍKOVÁ DATABÁZE

Slovanský ústav AV ČR, 2023. Obsahuje přibližně 74 600 klíčových slov ve více než 74 000 heslových statích. Kromě základní slovní zásoby jsou v databázi uváděna četná nová slova a slovní spojení, převážně z oblasti ekonomiky, výpočetní techniky, politických a společenských reálií, ale také…

VELKÝ ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK (elektronický)

Slovanský ústav AV ČR, 2023. Svými bezmála 129 000 hesel je jedním z největších překladových slovníků české lexikografie. Heslář slovníku vycházel z čtyřsvazkového Slovníku spisovného jazyka českého, kromě toho do něho byl zahrnut lexikální materiál z mnoha překladových i výkladových odborných slovníků a encyklopedií (obsahuje i hesla encyklopedického…

Markéta Blažejová, Helena Gogelová: ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK FYZIOTERAPIE

1.vyd. Praha: Galén, 2023. 319 s. Slovník obsahuje přes 16 000 hesel a zachycuje běžně užívanou současnou moderní odbornou slovní zásobu v oboru fyzioterapie, a to v pohledu anglicko-českém. Jsou do něho zařazeny výlučně výrazy, které byly nalezeny v originálních britských či amerických pramenech či identifikovány…

Jana Dolanská Hrachová: ČESKO-UKRAJINSKÝ ILUSTROVANÝ SLOVNÍK 2

1. vyd. Praha: nakladatelství Dolanský, 2019, 144 s. Druhý díl česko-ukrajinského ilustrovaného slovníku navazuje na první díl a rozvíjí terminologii v dalších oblastech každodenního života. Jako první díl je určen primárně ukrajinským rodilým mluvčím, kteří si chtějí rozšířit slovní zásobu a lépe se orientovat…

Jana Dolanská Hrachová: ČESKO-UKRAJINSKÝ ILUSTROVANÝ SLOVNÍK 1

1. vyd. Praha: nakladatelství Dolanský, 2016, 144 s. Tento slovník je určen primárně všem, jejichž rodným jazykem je ukrajinština a chtějí se zdokonalit v češtině. Cílem je usnadnit orientaci v základních slovech a názvech a pokročilým rozšířit slovní zásobu nebo upřesnit některé výrazy, které jsou pro…

Pravidla udělování cen soutěže SLOVNÍK ROKU 2022–2023

1. Mezinárodní soutěžní a propagační akci Slovník roku pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP). Slovníkem se pro účely soutěže rozumí jakékoliv dílo lexikografického charakteru, vydané tiskem, na elektronickém nosiči, či veřejně přístupné na internetu. 2. Vzhledem k poklesu počtu publikovaných titulů bylo hodnocené období…

Anastázie Žukova: LÉKAŘSKÝ A LÉKAŘSKO-SOCIÁLNÍ SLOVNÍK

1. vyd. Praha: Oktan Print, 2023. 377 s. Rusko-český, česko-ruský lékařský a lékařsko-sociální slovník přináší základní slovní zásobu medicíny, bez nároku na úplnost. Je určen širokému okruhu uživatelů. Byl zpracován na základě desetileté excerpce z českých a německých lékařských slovníků, učebnic, zdravotnických materiálů a výkladových slovníků. ISBN…

Zuzana Gašová:VÝBER TERMINOLOGICKÝCH ZÁZNAMOV Z POĹOVNÍCKEJ ZOOLÓGIE A BIOLÓGIE. AUSWAHL TERMINOLOGISCHER EINTRÄGE AUS DEM FACHGEBIET „WILDTIERKUNDE“

Jeden z výstupov projektu KEGA č. 006TU Z‑4/2020 Využitie inovatívnych prístupov na zvýšenie kvality vzdelávania v študijných odboroch Lesníctvo a poľovníctvo prostredníctvom elearningového výkladového slovníka slovenskej a nemeckej terminológie používanej v poľovníctve. Publikáciu tvorí súbor terminologických zápisov k vybraným odborným pojmom z oblasti poľovníckej zoológie a biológie. Obsahuje…

Andrej Halada: Český GOLF – HISTORIE OD ROKU 1990 DO SOUČASNOSTI

1. vyd. Praha, Universum, 2022. 408 s. Publikace golfového publicisty a historika Andreje Halady přibližuje vzestup golfu v České republice, výrazné rozšíření tohoto sportu po roce 2000 a současný stav, kdy registrujeme přes 52 000 hráčů a 105 hřišť. Jde o první komplexní zpracování dané tematiky….

Rebecca Wragg Sykesová: NEANDRTÁLCI – NAŠI PŘÍBUZNÍ

1. vyd. Praha, Universum, 2022. 360 s. Čím více se o neandertálcích dozvídáme, tím více vyvstává otázek a záhad. Archeologická naleziště Abric Romaní ve Španělsku, Denisova jeskyně na Sibiři nebo skalní přístřešek Le Moustier v srdci francouzského Périgordu nám přibližují jedinečné objevy jednadvacátého století…